Asociația Elevilor din Timiș

Membrii Asociației Elevilor din Timiș doresc să se asocieze în scopul reprezentării intereselor
comune ale elevilor din județul Timiș, apărării și promovării drepturilor și intereselor comune
ale elevilor și stimulării participării acestora la actul educațional și viața socială, economică și culturală.

Pentru realizarea scopului declarat, Asociaţia îşi propune realizarea următoarelor obiective:
a. Reprezentarea tuturor elevilor din județul Timiș, indiferent de sex, naționalitate, religie,
orientare sexuală, preferință politică sau condiție economică, în raport cu structurile și
organismele decizionale din mediul educațional preuniversitar, prin mijloace specifice;
b. Promovarea, reprezentarea și apărarea intereselor elevilor din Timiș, dezvoltarea
descentralizării învățământului preuniversitar, participarea la elaborarea și
îmbunătățirea programei de învățământ și a legislației învățământului preuniversitar din
România;
c. Organizarea acțiunilor de lobby pentru apărarea intereselor legitime ale elevilor din
județul Timiș;
d. Mobilizarea resurselor, instituțiilor, organismelor naționale și internaționale,
guvernamentale și private, pentru realizarea programelor și proiectelor adresate elevilor
din România;
e. Promovarea relațiilor de parteneriat și colaborare cu toate organizațiile similare din țară și
din străinătate.
f. Identificarea, prin consultări, a problemelor specifice ale elevilor din județul Timiș și
implicarea în soluționarea lor;
g. Promovarea politicilor de recunoaștere a importanței rolului și locului elevilor în cadrul
societății

În atingerea scopurilor şi obiectivelor propuse, membrii şi personalul Asociaţiei urmăresc
respectarea următoarelor principii fundamentale:

a. Principiul legitimității și reprezentativității

Asociația susține reprezentarea legitimă a elevilor, bazată pe cunoașterea și evaluarea constantă
a nevoilor reale ale elevilor din județul Timiș. Asociația consideră că toate actele normative și
administrative care afectează mediul preuniversitar trebuie să reflecte interesele și necesitățile
elevilor din Timiș.

b. Principiul transparenței

Asociația se bazează pe transparență decizională în întreaga activitatea desfășurată de
organismele sau structurile sale.

c. Principiul competenței

Asociația consideră că selecția în orice activitate, precum și constituirea ierarhiilor
socio-profesionale trebuie, să aibă drept criterii ordonatoare aptitudinile reale, pregătirea
profesională și conduită morală.

d. Principiul non-violenței

Asociația refuză și condamnă orice atitudine violentă susținând promovarea consecventă a
dialogului, oricare ar fi natura disputei sau litigiului.

Instagram: https://instagram.com/asociatiaelevilor.timis?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Facebook: https://www.facebook.com/timis.asociatiaelevilor/
Tik Tok: https://vm.tiktok.com/ZMLvvojfC/
Site:https://sites.google.com/asociatiaelevilor.ro/timis/pagina-de-pornire

This profile has been viewed 63 times.
Asociația Elevilor din Timiș

Please login to your MySALTO account to see the contact details of this organisation

Asociația Elevilor din Timiș is

a Non-profit/Non-Governmental Organisation
based in Romania (Lugoj)
  • Romania Lugoj
and interested in:
  • Youth Exchanges
  • Training and Networking
  • Transnational Youth Initiatives
  • Meetings between young people and decision-makers
Asociația Elevilor din Timiș in 160 characters:

Asociația Elevilor din Timiș este unica organizație non-guvernamentală de elevi din Timiș care are ca scop reprezentarea drepturilor și intereselor elevilor.

Partner connections

Asociația Elevilor din Timiș has no connections so far.

Short URL to this project:

http://otlas-org.salto-youth.net/20450

back to top