1. You are here:
  2. Start / 
  3. Europe Goes Local/Democracy Reloading workshops in Lublin 5-7 October 2023 | Warsztaty EGL/DR w Lublinie, 5-7 października 2023

All new training offers in your inbox: Be the first to know about new training offers with our e-mail notifications.

Europe Goes Local/Democracy Reloading workshops in Lublin 5-7 October 2023 | Warsztaty EGL/DR w Lublinie, 5-7 października 2023

Partnership-building Activity

5-7 October 2023 | Lublin, Poland

Polish national TCA activity. || Wydarzenie krajowe dla młodych liderów, przedstawicieli NGOs oraz samorządowców z Polski zainteresowanych tworzeniem sieci współpracy.

Europe Goes Local/ Democracy Reloading workshops are prepared by the Erasmus+ Youth and DiscoverEU as part of the Lublin Youth Triangle in cooperation with SALTO EECA. This national TCA event is open only to participants from Poland. The local partner of the event responsible for the study visits is the Sempre a Frente Foundation and the European Youth Capital Lublin 2023.

[PL] Już w dniach 5-7 października 2023 r. zapraszamy do Lublina, gdzie odbędą się warsztaty i sesje tematyczne poświęcone europejskim projektom współpracy: Europe Goes Local i Democracy Reloading.   

Więcej informacji na temat poszczególnych inicjatyw można znaleźć na stronach:

• Democracy Reloading: https://democracy-reloading.eu/
• Europe Goes Local: https://europegoeslocal.eu/   

Celem projektu jest budowanie partnerstwa pomiędzy organizacjami działającymi na rzecz rozwoju i wzmocnienie lokalnej pracy z młodzieżą.  

Do udziału w wydarzeniu zachęcamy młodych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz samorządowców zainteresowanych tworzeniem sieci współpracy działającej na rzecz lokalnej i europejskiej polityki młodzieżowej. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.  

Warsztaty są przygotowywane przez Erasmus+ Youth and DiscoverEU w ramach Lubelskiego Trójkąta Młodzieży we współpracy z SALTO EECA. 

Partnerem lokalnym wydarzenia odpowiedzialnym za wizyty studyjne jest Fundacja Sempre a Frente oraz Europejska Stolica Młodzieży Lublin 2023.

Celem spotkania jest:  

- pokazanie przykładów narzędzi i najlepszych praktyk, które mogą stymulować dalszy rozwój lokalnej pracy z młodzieżą,  

- nawiązanie dialogu i współpracy, zapewniając konkretne działania, możliwości uczenia się i tworzenia sieci kontaktów,  

- wzmocnienie dialogu między zainteresowanymi stronami lokalnej pracy z młodzieżą,  

- uznawać i promować najlepsze praktyki europejskie w celu wzajemnego uczenia się.  

Do udziału zapraszamy w duetach, co to oznacza?  

Dwie osoby z danej organizacji i/lub regionu (gminy, powiatu, województwa) - np. idealna para to przedstawiciel z lokalnego samorządu/urzędu + sojusznik bardziej społeczny (ngo, grupa nieformalna, gminna instytucja kultury). Zapraszamy też tandemy z organizacji pozarzadowych zajmujących się szeroko pojętą tematyką uczestnictwa młodych ludzi w życiu społecznym.

Czy te warsztaty są dla Ciebie? Na pewno tak! 

Przed podjęciem decyzji o rekrutacje na warsztaty, sprawdź, czy jest to program dla Ciebie i odpowiedz sobie poniższe pytania. 

- Jak chcecie wykorzystać w praktyce w swojej miejscowości wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkolenia? Czy macie już plany wobec polityki młodzieżowej w swojej/swoim gminie/powiacie/mieście? 

Czy do tej pory realizowaliście wspólnie (organizacja + urząd lub instytucja + urząd) działania? 

- Jakbyście scharakteryzowali dotychczasowe działania / narzędzia skierowane do młodych w swojej/swoim gminie/powiacie/mieście?  

- Czy chcecie w przyszłość aplikować o certyfikacje Europe Goes Local i zostać miastem/ partnerem projektu? 

- Czy interesuje Was rozwój partycypacji młodzieży i poszerzanie kompetencji osób zaangażowanych w pracę z młodzieżą na poziomie lokalnym dzięki zaangażowaniu w program Democracy Reloading?

Jeśli Twoje odpowiedzi są na tak, to jesteś dla nas idealnym kandydatem! 

Zapraszamy do udziału i aplikowania już teraz!!!  

 

Wstępny plan wydarzenia:

Środa, 04 października
Przyjazd

Czwartek, 05 października
Warsztaty edukacyjne EGL:

POLITYKA MŁODZIEŻOWA - mapowanie potrzeb młodych w gminach

PRACA Z MŁODZIEŻĄ - Europe Goes Local 

PARTYCYPACJA MŁODZIEŻY - Democracy Reloading 

Udział w uroczystej gali w ramach Lubelskiego Trójkąta Młodzieży

Piątek, 06 października 

Panele dyskusyjne, prezentacje gości w ramach w ramach Lubelskiego Trójkąta Młodzieży 

Europejskie partnerstwa EUROPE GOES LOCAL oraz DEMOCRACY RELOADING 

Panel ekspercki w formie moderowanej dyskusji z zaproszonymi gośćmi. Uczestnicy spotkania będą uczestniczyć w dyskusji, zadawać pytania, konsultować pomysły. (World cafe).

 

Sesje tematyczne będą prowadzone w języku polskim i angielskim.

Wizyta studyjna połączona z podsumowaniem i wręczeniem dyplomów 

  • Miejska przestrzeń młodzieżowa HEJ! a zarazem biuro Europejskiej Stolicy Młodzieży 
  • Baobab - miejsce integracji Polsko-Ukraińskiej kierowane do wszystkich mieszkańców i mieszkanek miasta niezależnie od wieku czy pochodzenia 

Wspólna integracja – zwiedzanie miasta Lublin (w programie m.in. zamek, portal, wieża trynitarska itd.)

Sobota, 07 października 

10:00 - 13:30      Wizyty studyjne miejsce młodzieżowe Sempre a Frente  

  • Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży Fundacji Sempre a Frente - pierwsza przestrzeń młodzieżowa w mieście funkcjonująca obecnie od 4 lat, zapewniająca również informacje młodzieżową na całe województwo
  • Piwnica Labiryntu - przestrzeń młodzieżowa szczególnie przyjazna dla środowisk LGBTQ+

Wyjazd 

WAŻNE INFORMACJE: 

Liczba miejsc: 30 osób warsztaty i sesje tematyczne (I i II dzień).  

Warsztaty prowadzone są w języku polskim.  

Pokoje są 2 osobowe osoby będą dobierane do pokojów według kolejności zgłoszeń i płci.

Niektóre materiały przekazane i omawiane podczas warsztatów będą wymagały znajomości języka angielskiego.  

Liczba miejsc: 20 osób wizyta studyjna (III dzień). 

Disclaimer!

Information about training activities reaches SALTO from the most different directions. SALTO cannot be held responsible for incorrect information or changes in the training activities. However, please inform SALTO, whenever you should come upon incorrect data in the European Training Calender. Always contact the organisers of the training activities themselves for the latest information.

Applications are closed

The application deadline was 24 September 2023.

Date of selection: 27 September 2023

Training overview

http://trainings.salto-youth.net/11601

This Partnership-building Activity is

for 30 pax PBA, 20 pax - SV participants

from Poland

and recommended for

Youth workers, Youth leaders, Youth project managers, Youth policy makers

Working language(s):

Polish (mostly), English

Organiser:

Narodowa Agencja programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (National Agency)

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności
www.frse.org.pl | www.erasmusplus.org.pl

Contact for questions:

Magdalena Lewandowska

E-Mail:

Phone: 572-674-972

Before applying please contact the NA of your residence country to check if it is involved in this concrete project and committed to cover travel costs. NB! Learn about possible participation fee and other relevant rules.

Costs

Participation fee

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Accommodation and food

Koszty udziału w wydarzeniu pokrywa organizator (Narodowa Agencja programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności).

Travel reimbursement

Istnieje możliwość refundacji kosztów podróży - maksymalnie do kwoty 600 zł.

Participants are entitled to receive a Youthpass certificate from the organiser, for recognition of their competence development during the activity. Read more about Youthpass:

Youthpass Logo
back to top