1. You are here:
 2. Start / 
 3. Step over your border, and get to know your neighbours! / Lépj át a szomszédba! - Partnerségépítő tevékenység

All new training offers in your inbox: Be the first to know about new training offers with our e-mail notifications.

Step over your border, and get to know your neighbours! / Lépj át a szomszédba! - Partnerségépítő tevékenység

Partnership-building Activity

19-23 June 2023 | nearby Budapest, Hungary

This long-term project aims to inspire cooperation between Hungarian-speaking NGOs from the youth field of Hungary, Romania, Serbia, Slovakia and further neighbouring countries of Hungary. Working language: Hungarian.

------ scroll down for the English version -----

A partnerségépítő tevékenység célja, hogy együttműködésre és új projektötletek kidolgozására ösztönözze a Magyarországgal szomszédos magyar nyelvű civil szervezeteket és az ifjúsági szférában dolgozó szakembereket.

A tevékenység munkanyelve: magyar. 

"Lépj át a szomszédba!" partnerségépítő tevékenység célja, hogy a magyar nyelvű résztvevőkkel feltérképezzük a partnerség lehetőségeit a 

 • befogadás és sokszínűség,
 • digitális átalakulás,
 • környezetvédelem és az éghajlatváltozás elleni küzdelem,
 • valamint a demokratikus életben való részvétel terén

az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület programok keretein belül.

Célcsoport: ifjúsági munkások, ifjúsági vezetők, ifjúsági projektek menedzserei, ifjúsági szervezetek munkatársai

Szervező: Tempus Közalapítvány (az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület program magyarországi programirodája)

Társszervezők: az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület program romániai, szerbiai és szlovákiai programirodái

A partnerségépítő tevékenység koncepciója:

Sok ifjúsági szervezet és ifjúsági munkás keresi a lehetőséget új partnerek felkutatására és nemzetközi együttműködés elindítására. Ez a folyamat azonban számos tényező miatt kihívást jelenthet, mint például a közös témák kialakítása, a szervezetek motivációinak és céljainak összehangolása, valamint a kommunikációs csatornák, eszközök és módok kialakítása. Célunk egy olyan partnerségépítő tevékenységsorozat létrehozása, ahol a szervezetek az angol nyelv helyett a számukra és célcsoportjuk számára is kényelmesebb, közös megértést elősegítő magyar nyelvet tudják használni.

A szomszédos országokból érkező résztvevők bevonásával a közös földrajzi és kulturális alapra építve olyan projektötletek megfogalmazását és Erasmus+ ifjúsági projektté alakítását szeretnénk elősegíteni, amik a partneri kapcsolatok és a szervezetek céljaihoz, célcsoportjához és témáihoz illeszkednek. 

A földrajzi közelségből származó és hasonló kulturális gyökerekkel rendelkező közösségek közös gondolkodása és a nemzetközi együttműködési potenciálok feltérképezése mind remek alapot adhat, hogy a magyar nyelven dolgozó szervezetek közös ifjúsági projekteket valósítsanak meg, bevonva a célcsoportjukból olyan fiatalokat is a mobilitási projektekbe, akik nem rendelkeznek elegendő nyelvtudással ahhoz, hogy angol nyelvű projektekben vegyenek részt.

Tapasztalataink mentén a partnerségek sikere főként a személyes találkozásokon, a szervezeti és személyes motivációk összehangolásán és a közös célok megfogalmazásán múlik. A Lépj át a szomszédba! – partnerségépítő tevékenység célja a fent említett igények kielégítésén keresztül egy találkozási pont kialakítása Erasmus+ ifjúsági projektek kialakítását megcélozva.

 

Célkitűzések:

 • Határokon átnyúló együttműködés és partnerségek létrehozásának elősegítése az Erasmus+ Ifjúsági program és Európai Szolidaritási Testület keretében,
 • Az Erasmus+ program ifjúsági területén és az Európai Szolidaritási Testület keretében megvalósult együttműködések és bevált gyakorlatok bemutatása,
 • Az Erasmus+ program ifjúsági területén és az Európai Szolidaritási Testület keretében zajló nemformális tanulási folyamat megvalósulásának és nyomon követésének a fontosságát tudatosítani.
 • Egy ifjúsági  területen aktív szakemberekből, szervezeti vezetőkből és ifjúságsegítőkből álló szakmai közösség kialakítása, amely az Erasmus+ ifjúság és az Európai Szolidaritási Testület prioritásait figyelembe véve működik együtt (befogadás és sokszínűség, digitális átalakulás, környezetvédelem és az éghajlatváltozás elleni küzdelem, valamint a demokratikus életben való részvétel),
 • Segítségnyújtás az Erasmus+ ifjúsági területéhez illeszkedő projektötletek feltérképezésében és a jövőbeli együttműködés első lépéseinek megtételében.

Tevékenységek:

1. tevékenység: Online találkozó, amelynek célja a kapcsolódás, 2023. május 4-5.

A kétnapos online találkozó célja, hogy megteremtse a keretet ahhoz, hogy a résztvevők és a civil szervezetek megkezdjék egymás tevékenységének, témáinak és célkitűzéseinek megismerését. Célja továbbá, hogy szélesebb betekintést nyújtson az Erasmus+ program ifjúsági területének és az Európai Szolidaritási Testület lehetőségeibe, és feltérképezze az egyes szervezetek esetében releváns lehetőségeket.

2. tevékenység: Személyes találkozó

Magyarország, 2023. június 19-23., beleértve az utazási napokat is

Az 5 napos találkozó lehetőséget teremt arra, hogy a résztvevők jobban megismerjék egymást, a résztvevő szervezetek tevékenységeit, és megtalálják az együttműködés közös pontjait és inspirációt gyűjtsenek új projektekhez.  A tevékenységtípusok közül a közös munka során az egyének tanulási mobilitására (KA152 - ifjúsági csereprogramok, KA153 - ifjúságsegítők mobilitása) és a szervezetek közötti kisléptékű partnerségekre (KA210) fogunk összpontosítani, jó gyakorlatokat bemutató tapasztalt szakemberek bevonásával.

3. tevékenység: Online találkozó, amelynek célja a rátekintés és jövőtervezés

Később meghatározandó dátum

Az egynapos online találkozó célja, hogy közösen rátekintsünk a folyamat korábbi szakaszaiban kialakult projektötletek, együttműködések helyzetére, és szükség esetén ezek a kialakuló kezdeményezések további támogatást kapjanak, hogy Erasmus+ vagy Európai Szolidaritási Testület pályázatokká váljanak.

---------------------------------------

This Partnership building activity is for 30 participants from the neighbouring countries of Hungary

and recommended for

Youth workers, Youth leaders, Youth project managers, Representatives of youth organisations

Working language: Hungarian

Organiser: Hungarian National Agency

Co-organiser(s): RO-NA, RS-NA, SK-NA

The general aim of this series of activities is to inspire cooperation and the development of project ideas between Hungarian-speaking NGOs and professionals from the youth field of Hungary, Romania, Serbia and Slovakia (and further neighbouring countries of Hungary). Working language: Hungarian.

Concept of Partnership building activity:

A lot of youth organizations and youth workers are looking for opportunities to identify new partners and start international cooperation. However, this process can become challenging because of various factors such as finding common topics, synchronizing the motivations and aims of the organizations, and communicating effectively to reach common understandings. We aim to create a series of partnership-building activities where organisations can ease the burden of using English and provide the possibility to use Hungarian as an alternative, to support the cooperation process.

By choosing the involved participants from neighbouring countries, we aim to benefit from the advantages of being situated geographically and culturally close. We see a good potential for the participants to establish future cooperation and realize common youth projects to involve youngsters from their target groups in mobility projects, who do not yet have satisfactory language competence to take part in projects in English.

Based on our experiences, the success of partnerships lies mostly in face-to-face meetings, common grounds and understanding, as well as harmonizing of organizational and personal motivations. This long-term educational activity aims to fulfil the needs mentioned above.

Objectives of the series of Partnership building activities:

Help to create cross-border cooperation and partnerships within the framework of the Erasmus+ Youth and European Solidarity Corps,

Introduce examples of good practices for cooperation and partnership within the Erasmus+ Youth and European Solidarity Corps,

Underline the importance of non-formal learning that takes place in the Erasmus+ Youth and European Solidarity Corps projects,

Create the basis of a professional community of youth workers that cooperate especially about the priorities of the Erasmus+ Programme:

 • inclusion and diversity
 • digital transformation
 • environment and fight against climate change
 • participation in democratic life

Mapping project ideas that fit in the framework of the Erasmus+ Youth and help participants to take the first steps for future cooperation.

Activities:

1st activity: Online introductory meeting, 4-5 May 2023

The 2-day online meeting will create the context for the group of participants and the NGOs to start getting to know each other. It also aims to give a broader insight into the Erasmus+ Youth programme and map opportunities.

2nd activity: Face-to-face training

Hungary, 19-23 June 2023, including travel days

The 5-day meeting will create the opportunity for participants to learn more about each other,  find common topics for cooperation and gather inspiration for new projects.  We will focus on learning mobilities of individuals (KA152 – Youth Exchanges, KA153 – Mobility projects of youth workers) and small-scale partnerships (KA210) between organizations.

3rd activity: Online follow-up meeting

Date to be defined later

The one-day online meeting aims to monitor and empower the formed ideas (in previous stages of the activity) for cooperation and help to turn them into project applications, especially within the framework of Erasmus+ Youth.

Disclaimer!

Information about training activities reaches SALTO from the most different directions. SALTO cannot be held responsible for incorrect information or changes in the training activities. However, please inform SALTO, whenever you should come upon incorrect data in the European Training Calender. Always contact the organisers of the training activities themselves for the latest information.

Training overview

http://trainings.salto-youth.net/11118

This activity has already happened!

This Partnership-building Activity is

for 30 participants

from Austria, Croatia, Hungary, Romania, Serbia, Slovak Republic, Slovenia

and recommended for

Youth workers, Youth leaders, Youth project managers

Accessibility info:

This activity and venue place are accessible to people with disabilities.

Working language(s):

Magyar (Hungarian)

Organiser:

Tempus Public Foundation - Hungarian National Agency (National Agency)

Co-organiser(s):

 • NIVAM - Slovakian National Agency (National Agency)
 • ANPCDEFP - Romanian National Agency (National Agency)
 • Foundation Tempus - Serbian National Agency (National Agency)

Contact for questions:

Andrea Kiss

E-Mail:

Phone: (+36 1) 237 1300 / 359

Before applying please contact the NA of your residence country to check if it is involved in this concrete project and committed to cover travel costs. NB! Learn about possible participation fee and other relevant rules.

Costs

Participation fee

Ezt a projektet az Erasmus+  Programban részt vevő nemzeti irodák finanszírozzák. A részvételi díj országonként eltérő lehet. Kérjük, forduljon a nemzeti irodájához, ha többet szeretne megtudni az országából érkező résztvevők részvételi díjáról.

-------------------

This project is financed by the participating National Agencies (NAs) of the Erasmus+ Youth Programme. The participation fee varies from country to country. Please contact your National Agency to learn more about the participation fee for participants from your country.

Accommodation and food

A kiválasztott résztvevők szállás-, étkezési és program költségeit a magyar Nemzeti Iroda fedezi.

------------------

The hosting NA of this offer will organize the accommodation and covers the costs for accommodation and food.

Travel reimbursement

Kérjük, hogy forduljon nemzeti irodájához, hogy megtudja, támogatják-e az utazási költségeit. Ha igen, a kiválasztás után vegye fel a kapcsolatot a nemzeti irodával, hogy többet megtudjon az utazáshoz kapcsolódó jegyek lefoglalásának és az utazási költségek térítésének általános eljárásáról.

--------------------

Please contact your NA in order to know whether they would support your travel costs. If yes, after being selected, get in touch with your NA again to learn more about the overall procedure to arrange the booking of your travel tickets and the reimbursement of your travel expenses.

Participants are entitled to receive a Youthpass certificate from the organiser, for recognition of their competence development during the activity. Read more about Youthpass:

Youthpass Logo
back to top