SALTO-YOUTH Title
SALTO-YOUTH Logo
  1. You are here:
  2. Start / 
  3. INCLUDE, TRANSFORM, REALISE-2/DAHİL ET, DÖNÜŞTÜR, GERÇEKLEŞTİR-2: Engelli gençlerle çalışma deneyimi olmayan gençlik çalışanlarına yönelik Erasmus+ Gençlik Programı ve engelli hakları konulu eğitim kursu

All new training offers in your inbox: Be the first to know about new training offers with our e-mail notifications.

INCLUDE, TRANSFORM, REALISE-2/DAHİL ET, DÖNÜŞTÜR, GERÇEKLEŞTİR-2: Engelli gençlerle çalışma deneyimi olmayan gençlik çalışanlarına yönelik Erasmus+ Gençlik Programı ve engelli hakları konulu eğitim kursu

Training Course

19-24 December 2017 | Ankara, Turkey

Engelli gençlerle çalışmak isteyen ancak bu konuda tecrübesi olmayan gençlik çalışanlarının engelli hakları, Erasmus+ Gençlik Programı’nın sosyal içerme boyutu, özellikle engelli gençlere sunduğu olanaklar hakkında bilgi düzeyini artırmak hedeflenmektedir

Erasmus + Gençlik Programı herhangi bir ayrım olmaksızın tüm gençler için birçok fırsat sunmaktadır. Ancak engelli gençler erişilebilir fiziksel koşulların ve ihtiyaçlarına uygun araçların sağlanmaması ve çeşitli önyargı ve yanlış tutumlara dayalı engeller yüzünden bu fırsatlara ancak sınırlı şekilde erişim sağlayabilmektedir. Türkiye Ulusal Ajansı bu ihtiyaçtan yola çıkarak bir eğitim serisi planlamıştır. Bu serinin ikinci eğitim kursu kapsamında, engelli gençlerle çalışmak isteyen ancak bu konuda tecrübesi olmayan gençlik çalışanlarının, gençlik liderlerinin ve gençlik eğitmenlerinin engellilik, engelli hakları, Erasmus + Gençlik Programı’nın sosyal içerme boyutu ve özellikle engelli gençlere sunduğu olanaklar hakkında bilgi ve bilinç düzeyini artırmak, mevcut projelerine farklı engel gruplarından gençleri dahil ederek, onlarla birlikte yerel/ulusal/uluslararası düzeyde projeler üretme konusunda kapasitelerini güçlendirmek hedeflenmektedir.
Eğitim kursu ile ayrıca şu hedefler öngörülmektedir;

- Katılımcıların engelli hakları, sosyal içerme, aktif gençlik katılımı ve eşitlik kavramları konusunda bilgi ve bilinç düzeyini artırmak, gençlik alanına engelli hakları perspektifi kazandırmak,
- Katılımcıların Erasmus+ Gençlik Programı araçlarını, engelli gençleri uluslararası gençlik faaliyetlerine aktif biçimde dahil etmek için nasıl kullanacaklarını öğrenmelerine katkı sağlamak,
- Engelli gençlerin Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında gerçekleştirilen özellikle hareketlilik projelerine katılımını nitelik ve nicelik bakımından artırmak, bu doğrultuda bireysel ya da grup içerisindeki öğrenme ve katılım süreçlerini destekleyecek yöntemler önermek,
- Gençlik çalışmalarında engelli gençlerin yalnızca dezavantajlı hedef grup olmaktan çıkarılmasına ve koyabilecekleri potansiyel katkının farkına varılmasını sağlamak.

Başvuru:
Eğitim programı, engelli gençlerle çalışmak isteyen ancak bu konuda tecrübesi olmayan gençlik çalışanları, gençlik liderleri ve gençlik eğitmenlerine yöneliktir. Eğitime tam ve aktif katılım sağlanması, eğitim sonrasında katılımcının edindiği bilgileri kendi kuruluşu ile paylaşması ve uygulaması beklenmektedir. Eğitimde katılımcı merkezli ve içermeci yaygın eğitim teknikleri uygulanacak olup, bu yöntem ve araçlar engelli katılımcıların ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmıştır.

Disclaimer!

Information about training activities reaches SALTO from the most different directions. SALTO cannot be held responsible for incorrect information or changes in the training activities. However, please inform SALTO, whenever you should come upon incorrect data in the European Training Calender. Always contact the organizers of the training activities themselves for the latest information.

Applications are closed

The application deadline was 10 November 2017.

Date of selection: 17 November 2017

Training overview

http://trainings.salto-youth.net/6954

This Training Course is

for 30 participants

from Turkey

and recommended for

Youth workers, Youth leaders, Project managers, Gençlik çalışanları /gençlik liderleri/ proje yöneticileri

Working language(s):

Türkçe

Organizer:

Türkiye Ulusal Ajansı (National Agency)

Contact for questions:

TCA Birimi

E-Mail:

Phone: xxx

Costs

Ankara’da gerçekleşecek eğitime katılmaya hak kazanan katılımcıların ekonomik sınıf yolculuk masrafları ve 19 Aralık 2017 akşamından 24 Aralık 2017 sabahına kadar konaklama ve yemek masrafları Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ Gençlik Programı kuralları doğrultusunda karşılanacaktır.

This training activity is funded by:

The Erasmus+ Youth in Action Programme
back to top