თანამშრომლობის შესაძლებლობები

ძირითადი ინფორმაცია აღმოსავლეთ პარტნიორობისა და რუსეთის ფედერაციის ახალგაზრდული თანამშრომლობის შესაძლებლობების შესახებ.

პროექტის გრანტისათვის განაცხადის შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ პროგრამული ქვეყნების მიერ ნაციონალურ სააგენტოებში. ამჟამად, ორგანიზაციებს მეზობელი პარტნიორი ქვეყნებიდან, მათ შორის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებსა და რუსეთს, შეუძლიათ მხოლოდ იყვნენ პროექტის პარტნიორები, არ შეუძლიათ დამოუკიდებლად განაცხადის შეტანა.

back to top